română italiano
MENU

Studii în ItaliaInformații ulterioare privind sistemul de învăţămînt din Italia pot fi consultate pe pagina web al Ministerului Educației Italian aici.
STEP 1: Alege universitatea potrivită !


STEP 2: Recunoaşterea actelor de studii în ItaliaCetăţenii Republicii Moldova, care pleacă în Italia în scopuri academice, profesionale sau care doresc să-şi continue studiile în Republica Italiană urmează să confirme autenticitatea actelor de studii la Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, care ulterior apostilării la Ministerul Justiţiei al RM, urmează a fi prezentate la Ambasada Italiei în Republica Moldova în scopul obţinerii Declaraţiei de Valoare corespunzătoare perfectată în limba italiană.


Prin urmare, actele de studii eliberate de către instituţiile de învăţămînt din Republica Moldova se recunosc de către autorităţile italiene doar dacă sunt însoţite de Declaraţia de Valoare eliberată în exclusivitate de Ambasada Republicii Italiene la Chişinău.


Lista actelor necesare pentru a fi prezentate la Ambasada Italiei la Chişinău pentru obținerea Declaraţiei de Valoare (PDF ITA):

1. Cerere, (procură), copia actelor de identitate;

2. Diploma în original apostilată;

3. Copia diplomei conform originalului (tradusă şi legalizată la notar, apostilată ((2 apostile)) la Ministerul Justiţiei RM) + o copie capsată a tuturor paginilor;

4. Tabela de note în original apostilată;

5. Copia tabelei de note conform originalului (tradusă și legalizată la notar, apostilată ((2 apostile)) la Ministerul Justiţiei RM) + anexat - o copie simpla a tuturor paginilor, capsată;

6. Confirmarea autenticităţii studiilor de la Ministerul Educaţiei al RM (tradusă și legalizată la notar, apostilată ((2 apostile)) la Ministerul Justiţiei + o copie capsată a tuturor paginilor;

Notă: Ministerul Educaţiei RM eliberează declaraţii de valoare academică şi profesională a actelor de studii şi a calificărilor, furnizează informaţii despre sistemul de învăţământ şi sistemul de notar;.

7. Programa analitica (tradusă şi legalizată la notar, apostilată la Ministerul Justiţiei RM);

8. Pentru recunoaşterea profesională a titlului de studii în domeniul medicinii - confirmarea studiilor de la Ministerul Sănătăţii Republicii Moldova, tradusă şi legalizată la notar apostilată (2 apostile) la Ministerul Justiţiei al RM + o copie simpla capsată;

9. Originalul diplomei de internatură sau rezidenţiat – apostilată;

10. Copia conform originalului diplomei de internatură sau rezidenţiat - tradusă şi legalizată la notar apostilată (2 apostile) la Ministerul Justiţiei RM + o copie simplă, capsată;

11. În caz de schimbare a numelui se prezintă Aviz, tradus și legalizat la notar, apostilat (2 apostile) la Mininsterul Justiţiei RM + o copie simplă, capsată;


NOTA BENE:

❃ Pentru motiv de continuare a studiilor, declaraţia de valoare se efectuează gratuit. Obligatoriu de declarat locul de studiu (oraşul, universitatea, facultatea);

❃ Pentru motiv de recunoaştere profesională – se perfectează contra cost – se achită taxa de € 41 la Eximbank - Gruppo Veneto Banca înainte de depunerea actelor;

❃ Termenul eliberării Declaraţiei de Valoare – până la 60 de zile lucrătoare;

❃ Programare pentru depunerea actelor se efectuează prin intermediul Centrului de apel la nr. - 01505.


Sursa: Ambasada Italiei la Chişinău 26.07.2020

STEP 3: Viză | ReședințăCetățenii extra-UE trebuie să aplice pentru o viză de student la Consulatul Italian din jurisdicția lor (Ambasada Italiei la Chișinău).

Pentru detalii referitor la obținerea vizei de studii și reședinței în Italia, consultați pagina aceasta.

STEP 4: Traiul în ItaliaPronto pentru a începe traiul în Italia? Aici, veți găsi o listă de sfaturi pentru a avea o ședere plăcută în Italia și a te simți imediat ca acasă. De asemenea, numere utile, servicii de cazare, servicii de sănătate și alte informații utile ce trebuie să le cunoașteți.

Moldoveni în Italia - o importantă sursă cu informații utile pentru orientarea și integrarea socială a moldovenilor în Italia.De asemenea, pentru alte informații, inițiative puteți contacta Asociația tinerilor moldoveni în Italia - O3M.
SCORRERE_in_ALTO